Felhasználási nyilatkozat

Bevezető
Jelen Felhasználási nyilatkozat a Holofon zRt. (http://www.holofon.hu) weboldalra (továbbiakban weboldal) vonatkozik. Tisztelt Látogató a weboldal megtekintésével jelen nyilatkozatot tudomásul veszi és elfogadja. A Holofon zRt. Látogatójának javasolja, hogy jelen nyilatkozatot olvassa el, ha pedig a leírtakkal nem ért egyet, navigáljon el a weboldalról.

Szerzői jogok kérdése
A weboldal és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. A Weboldalon található tartalom a Holofon zRt. szellemi tulajdonát képezi. Ennek megfelelően a weboldal illetve annak tartalma a Holofon zRt. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel semmilyen formában.

Weboldal használata, módosítása, rendelkezésre állása

  • Látogató elfogadja, hogy a weboldalt a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használnia.
  • A weboldal használatából származó bármilyen kárért, így a látogatói generált tartalmakért a Holofon zRt. nem tud felelősséget vállalni.
  • A Holofon zRt. rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.
  • A weboldal tartalmazhat olyan linket és / vagy funkciót, amely más weboldalakra navigálnak. Ezen weboldalak semminemű tartalmáért (ideértve az adatvédelmet is) nem vállal felelősséget a Holofon zRt.
  • A Holofon zRt. minden tőle telhetőt elkövet azért, hogy weboldalon lévő adatok és információk pontosak legyenek. Az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért a Holofon zRt. felelősséget nem vállal.
  • A Holofon zRt. a weboldal használói által elhelyezett tartalmakért sem vállal felelősséget.
  • A Holofon zRt. - a weboldal előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát is beleértve - minden jogot fenntart.
  • A Holofon zRt. mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is - jogát fenntartja.
  • A Holofon zRt. nem garantálja a weboldal hibamentességét és állandó 100%-os közzétételi (rendelkezésre állási) állapotát.

Etikai normák és ajánlások, törvényi rendelkezések
A Holofon zRt. Látogatóinak információs önrendelkezési jogait biztosítja és védi személyes adataikat. Jelen dokumentum részben az 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak figyelembe vételével került kialakításra. A Holofon zRt. az MTE és MRSZ etikai kódexével és az Online Privacy Alliance ajánlásaival harmonizálva tesz eleget a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, megőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló törvénynek, a hírközlésről és a hírközlési szolgáltató adatkezelésének feltételeiről szóló törvényi rendelkezéseknek, valamint a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló kormányrendeletnek.

Felhasználási nyilatkozat módosítása
A Holofon zRt.-nek jogában áll jelen alapelveket módosítani, de nem módosíthatja úgy, hogy a tartalom eltérjen az eredetileg meghatározott céloktól, elvektől és a hatályos jogszabályoktól. A Holofon zRt. köszönettel fogadja a véleményeket az info@holofon.hu e-mail címen.

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben Látogatónak a weboldal használata során kérdése, problémája van, illetve jelen nyilatkozat alapján van kérdése, az Impresszum aloldalon meghatározott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba Adatkezelővel, illetve a lentebb látható elérhetőségeken.

Budapest, 2011. december 20.

Holofon zRt.