A Holofon Zrt. környezeti politikája

A Holofon Zrt. tulajdonosai és vezetése elkötelezettséget vállal aziránt, hogy a szervezetnél folyó tevékenységek környezetre gyakorolt hatását a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse.

Célunk nem csak a törvényi előírások szem előtt tartása és betartása, hanem a közvetlen munkahelyünk, vevőink és partnereink megelégedettsége és pozitív visszajelzése a környezet védelmére tett intézkedéseink és ezek eredményeinek láttán.

A környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségeink a szervezetünk és a tevékenységeink egészére kiterjed a begyűjtött műanyag hulladékok „újrahasznosítása” területén, amely tevékenység részét képezi a környezetvédelem fő alapelveinek.

Mindamellett, hogy tevékenységi körünk is a környezetvédelem egyik fő építő eleme, fontos számunkra a saját tevékenységeinkből adódó, a környezetre hatást gyakoroló tényezők felmérése és mértékének csökkentése.

Elkötelezettséget vállalunk arra, hogy szervezetünk folyamatosan feleljen meg a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, rendeleteknek, határozatoknak és szabványelőírásoknak, melyek változásait nyomon követjük, és a változásokat bevezetjük.

Kiemelt fontossággal kezeljük a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyagokat és az ezek felhasználásából adódó hulladékokat, szem előtt tartva ezek tárolását, felhasználását, a képződött hulladékok összegyűjtését, tárolását és további sorsának figyelemmel kísérését.

Fontos szerepet tulajdonítunk a nálunk képződött és belsőleg nem hasznosítható gyártási hulladékok, nem veszélyes és kommunális hulladékok kérdésének is, azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosítás céljából értékesítjük.

Figyelemmel kísérjük környezeti teljesítményünket és erőforrásaink felhasználását.

Elkötelezettek vagyunk az általunk felépített integrált rendszer ISO 14001:2004 szabvány szerinti tanúsíttatására és ennek fenntartására, illetve a környezeti teljesítményünk javítására.

Az integrált rendszer működését meghatározó dokumentációs rendszert hozunk létre és működtetünk, melyet minden munkatársnak ismernie és alkalmaznia kell a saját területén.

Munkatársaink számára egészséges és biztonságos munkahelyet kívánunk kialakítani és fenntartani.

A rendszerünk fejlesztésével párhuzamosan formáljuk alkalmazottaink és környezettudatosságát és elhivatottságát a környezettel szemben támasztott előírások betartása érdekében.

A hazai hulladékhasznosító közösség meghatározó tagjaként elhivatottak vagyunk a fiatalok környezettudatos szemlélet formálása iránt, amelyet a társadalmi szerepvállalási programunkkal kívánunk elősegíteni.

Partnereinket ösztönözzük a környezetvédelmet támogató rendszer elemek alkalmazására és a tanúsíttatás megszerzésére.

A szervezetnél alkalmazásban lévő, vagy a szervezet megbízásából dolgozó minden személy felelőssége, hogy megértse ennek a politikának a célját és hozzájáruljon megvalósításához. A helyes környezetvédelmi gyakorlatot és ez iránti elkötelezettséget a szervezet minden szintjén meg kell valósítani.

A környezetvédelmi irányelvek betartása minden dolgozó kötelessége!

Annavölgy, 2016.06.24.

Toronyi Zoltán, Horváth Ádám
igazgatósági tagok

 

 


Vissza
Ezt már olvasta? Kapcsolat