A Holofon Zrt. minőségpolitikája

A Holofon Zrt. tulajdonosainak és vezetésének meggyőződése, hogy a szervezet hosszú távú, eredményes működésének legfontosabb feltétele az Ügyfelek megelégedettsége. A vezetés és munkatársak elkötelezettek az Ügyfelek igényeinek és elvárásainak mindenben megfelelő minőségű termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása iránt.

Ez a szervezet vezetése és munkatársai számára egyaránt azt jelenti, hogy tevékenységük során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek megfelelően, legjobb tudásuk szerint járnak el.

A Holofon Zrt. meghatározó piaci részesedésével Magyarország vezető műanyag újrahasznosító vállalata.

Üzleti eredményességünk mellett fontos feladatunknak tekintjük a társadalomban egyre nagyobb szerepet és jelentőséget betöltő hulladékokkal kapcsolatos feldolgozási technológiák és újrahasznosítási megoldások feltérképezését és megvalósítását.

Tevékenységünk által hozzájárulunk a környezeti kultúra egyik alapelvének az „újrahasznosítás” megvalósításában, a hazai iparban, kereskedelemben és a háztartásokban létező és folyamatosan keletkező műanyaghulladékok területén.

A begyűjtött műanyag hulladékok, amelyek nagyon széles spektrumban mozognak, feldolgozáson mennek keresztül (válogatás, aprítás, darálás, mosás, szeparálás, agglomerálás, granulálás), majd mint újrahasznosításból származó alapanyag értékesítésre kerülnek.

Szervezetünk szerves részét képezi az országos hulladékhasznosítási folyamatoknak, ezért szoros együttműködésben fejtjük ki tevékenységeinket más, a hulladékhasznosítási körben részt vevő szervezetekkel is.

Alkalmazott technológiáink arra hivatottak, hogy a leghatékonyabb módon valósítsák meg a hulladékok feldolgozását másodlagos alapanyag formájában, amelyet a vevőink a továbbiakban megbízhatóan fel tudnak használni.

Önmagunk felé támasztott elvárásunk, az hogy:

  • a minőségirányítással kapcsolatos követelményeknek megfeleljünk,
  • a folyamataink szabályozott és ellenőrzött körülmények között valósuljanak meg,
  • az Ügyfelek igényeit maradéktalanul és gazdaságosan elégítsük ki,
  • Ügyfeleink, partnereink és a társadalom általi megítélésünk kedvező legyen,
  • versenyképességünket, piaci pozíciónkat, elért eredményeinket és szervezetünk jó hírnevét folyamatosan erősítsük,
  • minőségkultúránk fejlődjön és a minőség iránti elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.

Szervezetünk a szakmai, az üzleti és a minőségirányítási célok elérése érdekében folyamatosan fejleszti minőségirányítási rendszerét, az Ügyfelek követelményeinek figyelembevételével.

A folyamatos minőségfejlesztés és a költségcsökkentés minden munkatársunk állandó feladata. Ügyfeleink megelégedettségét és céljaink teljesítését folyamatosan mérjük és értékeljük.

A célok eléréséhez az ISO 9001:2008 szabvány szerint kialakított, vevőorientált minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni összhangban a minőségpolitikában foglaltakkal, amely iránt a szervezet minden dolgozója elkötelezett.

Annavölgy, 2016.06.24.

Toronyi Zoltán, Horváth Ádám
igazgatósági tagok

 

 


Vissza
Ezt már olvasta? Technológia