Pályázatok

Pályázatok2023-03-06T09:43:41+00:00

 Pályázatok 

 

 

A Holofon Zrt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati keretre benyújtott „UV-C fény álló műanyag és térhálós polimer mesterkeverék receptúra fejlesztése” című GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00093 azonosítószámú pályázata támogatásban részesült.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.04.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.03.31.

Szerződött támogatási összeg: 121 910 792.- forint

 

A projekt során kifejlesztésre kerül egy UV-C fertőtlenítést álló adalékanyag és mesterkeverék receptúra, amely képes ellenállni az UV-C sugár rendkívül roncsoló hatásainak. A kutatás fejlesztési projekt újdonságtartalma a megfelelő műanyag és térhálós polimer (elasztomer) receptúra kifejlesztése, amely UV-C kompatibilis, és alkalmas a jelenleg használatos különböző típusú és felhasználású UV-C fertőtlenítés hatására roncsolódó burkolóanyagok helyettesítésére.

 

 

Vízkezelésre közvetlenül alkalmazható klórmentes és lúgszegény ferrátkoncentrátumok előállítása és hosszútávú eltarthatóságának, valamint szállíthatóságának biztosítása

Projekt azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00123

Publikációk:

Researchgate kutatásaink

Academia kutatási eredmények

A pályázat eredményét bemutató kiadványt megtekintheti ide kattintva.

A Holofon Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Imsys Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kutatás-fejlesztési támogatást nyert el „Vízkezelésre közvetlenül alkalmazható klórmentes és lúgszegény ferrátkoncentrátumok előállítása és hosszútávú eltarthatóságának, valamint szállíthatóságának biztosítása” című projekt megvalósítására.

A fejlesztés célja nátrium- vagy kálium-ferrátot nagy koncentrációban tartalmazó termék előállítása olyan formában, amely közvetlenül alkalmazható vízkezelésre. Az e célra történő hatékony alkalmazhatóság két igen fontos feltétele, hogy a termék klórmentes legyen és legfeljebb csekély mennyiségű lúgot tartalmazzon. A lúgos ferrátoldatok elektrokémiai előállítására már léteznek módszerek, amelyeknek számos előnyük van az ún. nedves kémiai eljárással szemben, pl. az elektrokémiai módszerrel előállított oldatokban lényegesen kevesebb szennyező anyag fordul elő. A projekt keretében megoldandó egyik fontos kutatási feladat a ferrát-oldatok elektrokémiai úton történő előállításának tökéletesítése. Sajnos, az elektrokémiai módszerrel előállított oldatok esetében is súlyos problémát jelent a jelentős lúgtartalom. Ismeretes, hogy a ferrátok víztisztításhoz történő hatékony alkalmazására a 7 < pH < 10 tartomány a legalkalmasabb. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás során a lúgos oldatot semlegesíteni kell, ami jelentősen növeli a költségeket. Ezért fontos feladat lenne a nátrium- vagy kálium-ferrát-tartalmú terméknek az elektrokémiai úton előállított oldatokból kiinduló, minél kevesebb lúgot tartalmazó koncentrátumként történő előállítása.

A projekt keretein belül további célkitűzésünk, hogy anyagkutatással és kísérleti fejlesztési tevékenységgel olyan műanyag alapanyagot keressünk, amely ellenáll a lúgos közegnek és képes a ferrát redox potenciálját megtartani.

A Solver Unio Kft. a csomagolóanyaggal kapcsolatos irodalom és szabadalomkutatást, a csomagolás és a csomagológép megtervezését, illetve a csomagolóanyag anyagtudományi vizsgálatait végzi. A csomagolás módját 5 g tömegű, 30% nedvességtartalmú K-ferrát alapanyag adagolására és tárolására kell meghatározni úgy, hogy a redox potenciál csökkenése a 10%-ot lehetőleg ne haladja meg.

A FERRÁT (VI) SZEREPE A VÍZTISZTÍTÁSBAN

A ferrát (VI) a vas oxidált formái közé tartozik, amely a közelmúltban komoly figyelmet kapott rendkívüli oxidációs képessége miatt. Napjainkban a ferrát (VI) környezetbarát módszerként szolgál a mérgező vegyületek széles skálájának vízben való eltávolítására. A ferrát (VI) megoldhatja a környezetre káros szerves és szervetlen vegyületek eltávolítását nagy kapacitása miatt. A ferrát (VI) a többi jelenlegi oxidálószerrel összehasonlítva olcsó és alacsony kockázatú. Három módszert fejlesztettek ki a ferrát (VI) előállítására, beleértve az (1) elektrokémiai eljárást, (2) termikus eljárást, és (3) kémiai módszert. Az analitikai módszerek felhasználhatók a ferrát (VI) típusok kapacitásának és szerkezetének jellemzésére is. A ferrátot (VI) oxidálószerként, koagulánsként és fertőtlenítőszerként is használhatjuk víz- és szennyvízkezelésben. A ferrátot (VI) alkalmazzák olyan szennyező anyagok, mint például gyógyszerek, ammónium, cianidok, szulfidok, foszfátok, arzén, ösztrogének, anilinek és fenolok eltávolítására. Számos tanulmányt készült a ferrát (VI) előállításáról 1950 és 1960 között. A víz és szennyvízkezelés céljából történő felhasználás tanulmányozása azonban az elmúlt évtized óta jellemző.

A vas különböző oxidációs állapotai

No.

Vegyület

Név

1

FeO

vas-oxid

2

Fe2O3

vas(III)-oxid

3

Fe3O4

ferroferrikus oxid

4

Fe2O3.H2O

vas-oxid-monohidrát

5

FeOOH

 vas-oxi-hidroxid

6

FeO22-

hypoferrit

7

FeO2-

ferrit

8

FeO32-

ferrát (IV)

9

FeO44-

ferrát (IV)

10

FeO43-

ferrát (V)

11

FeO42-

ferrát (VI)

12

FeO52-

ferrát (VIII)

Forrás: Talaiekhozani et al., 2016

A vas különböző oxidációs állapotai számos alkalmazásban megjelennek, például mágneses pigmentek, katalizátorok és mágneses folyadékok előállításánál. Az amorf vas-oxidokat előszeretettel használják az egyes iparágakban, valamint a víztisztítási technológiákban. Az elmúlt években a nanorészecskék formájában képződő vas-oxidok számos technológiai alkalmazásban egyedülálló tulajdonságokat mutattak. A vas nanorészecskék és a vas-oxidok oxigénnel és hidrogén-peroxiddal kombinálva ígéretes eredményeket mutatnak az oxidációnak ellenálló vegyületek oxidációjában. A három stabil 0, +2 és +3 vas-oxidációs állapot mellett a magasabb oxidációs állapotba való emelkedés is megfigyelhető erős oxidáló képességű környezetben (pl. +8, +6, +5, +4, stb.). Ezeket a vas oxidációs állapotokat ferrátnak nevezik. A ferrátok közül a +6 oxidációs állapot viszonylag stabil és könnyebben szintetizálható a többihez képest. Meg kell jegyezni, hogy a +4 és +5 oxidációs állapotok aktivitása magasabb, mint a +6 állapot. A ferrátok alkalmazása a modernkori szennyező anyagok, mint például az arzén, az ösztrogén és a kibocsátott gyógyszerek környezetbe történő eltávolításában jól ismert. A ferrátokat a közelmúltban zöld kémiai vegyületként tartják számon a fent említett szerves vegyületek eliminálása, valamint a mérgező hulladék vízből való eltávolítása végett.

A FERRÁT (VI) ELŐÁLLÍTÁSI MÓDSZEREI

A mai napig a ferrátok (VI) preparatív, azaz kémai módszerei „száraz” és „nedves” folyamatokba csoportosíthatók, amelyeket az elektroszintézis számos változata egészít ki. Az előbbi a vas-fém vagy vas-oxidok / -hidroxidok erős oxidálószerekkel (alkáli-nitrátok, peroxidok, szuperoxidok) való reakciója szilárd állapotban vagy olvadékban. Mivel a kapott reakcióelegyek feldolgozása nehéz, és nem hoz létre tiszta vegyületeket, amelyek elfogadható hozammal rendelkeznek, a termékeket nyers oxidálószerként használjuk. A leggyakrabban használt „nedves eljárás” még mindig a Fe(II)- vagy Fe(III)-sók vagy oxidok / hidroxidok hipoklorittal történő oxidálása erősen lúgos oldatban. Más oxidáló szerek, így pl. a peroxiszulfátok stb. gyenge eredményt adnak. Az elektroszintézist szintén erősen lúgos oldatban végezzük NaOH vagy NaOH / KOH alkalmazásával, mint elektrolitok. A feldolgozás a K2[FeO4] kicsapódásán alapul, amelyet ezután más sókká alakíthatunk. Figyelemre méltó, hogy a mai napig a ferrátokat (VI) kereskedelmi forgalomban kínálják a finom kémiai piacon, azonban nagyobb mennyiségben ritkán elérhető. A [FeO4] „hiánya” több mint két évszázadon át kihívást jelentett a kísérletezők számára. A ruténium- és ozmium-kémiai analógokhoz, a [RuO4] és [OsO4] -hoz való könnyű hozzáférés számos szintetikus kísérletet váltott ki, amelyek eddig nem voltak sikeresek. A sikertelen munka nagy része valószínűleg nem publikált. Számos újabb elméleti tanulmány azonban rávilágított a megfoghatatlan és még „nem létező” [FeO4] molekula (az alábbiakban) számított energetikájára és szerkezetére. Ezek a vizsgálatok magukban foglalják az anion [FeO4] -ot is, amely jelenleg a legmagasabb Fe(VII) oxidációs állapotú vassal rendelkezik (Schmidbaur, 2018).

Az utóbbi években a klasszikus preparatív módszerek (fentebb) finomításra kerültek, és a ferrátok (VI) típusai teljesen tiszta állapotban állíthatók elő. Ezek közé tartozik az összes alkáli-ferrát (VI) M2[FeO4] (M = Li, Na, K, Rb és Cs), de például kvaterner ammónium-kationok, például [Me4N]+, [Me3NBz]+ vagy [Me3NPh]+. valamint bizonyos alkáliföldfém kationokkal, mint az M ‘[FeO4] (M’ = Ca, Sr, Ba) alkotott vegyületek formájában. A listát az ezüst (I) ferrát (VI) Ag2[FeO4] egészíti ki, mint az átmenetifém-ferrátok (VI) egyedi példája (Schmidbaur, 2018).

A kémiai módszerek lényege, hogy valamilyen ferri-vegyületet (pl. ferri-kloridot vagy oxidot) reagáltatnak oxidálószerrel. A reakció történhet lúgos körülmények között nedves eljárással vagy száraz eljárással, kontrollált hőmérséklet és erre alkalmas atmoszféra biztosítása mellett. A száraz módszerrel előállított ferrátsó stabil, de a gyártás igen költséges. Az elektrokémiai módszer esetén vasanódot, lúgos közeget és elektrokémiai oxidációt alkalmaznak (Alsheyab et al., 2009). A nedves módszerrel előállított ferrát technológiának számos előnye van, így például a helyben elkészítés, általánosan használt vegyszerekkel, ami miatt nem kell a frissen gyártott vegyszer tárolási költségeire sem számítani, illetve oldat formájában is előállítható, amely az adagolást könnyíti meg (Sharma, 2006).

A FERRÁT (VI) TÁROLÁS ELŐZMÉNYEI

A ferrát előállítási technológiáról 1986. óta jegyeznek szabadalmakat. Számos szabadalom a ferrát előállításáról (US patent 4606843, 5284642) mások a felhasználási lehetőségekről (US Patent 5607504, 6267896, 6471788, 7045024) szólnak. A tárolással kapcsolatosan azonban csak egyetlen jelentős, az edény anyagára vonatkozó szabadalom látott napvilágot a japán Shinpo, Hachiro bejelentése 1995-ben, amelyben a zárható üvegedényt jelöli meg a ferrát tárolására leginkább alkalmas anyagként. Természetesen számos iparjogvédelmi oltalom keletkezett a XXI. században is (EP166825, WO2006049692, WO2010045657), de azok mindegyike az üveg alapanyagra támaszkodva, különféle zárható, csapos, egybeöntött üveg alapú tároló megoldásra vonatkozik. Ezek közül a legjelentősebb a Monzyk et al. nevével jegyzett, 2014-ben szabadalmi oltalmat elnyert, 8663607 lajstromszámú beadvány, amely az üveg kristályszerkezetét kihasználva, a kristályszerkezetet megnövelve, egy méhsejtre hasonlító eszközben tárolja és szállítja a folyékony ferrátot. A kutatás célja, hogy a fentieket ismerve olyan tárolási-csomagolási eljárást dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi a ferrát kereskedelmi, gazdaságos szállítását és felhasználását.

Amennyiben sikerül a hosszabb ideig eltartható, szennyezőktől mentes és csak kevés lúgot tartalmazó, koncentrált ferrátsót tartalmazó termék előállítása, akkor a speciális, biológiailag nem, vagy csak nehezen lebontható szerves anyagokkal terhelt ipari szennyvizek tisztításán túl olyan alkalmazások is szóba jöhetnek, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Ide tartozik például a katasztrófavédelem, pl. természeti csapások esetén a kálium-ferrát alkalmazásával az ivóvíz (vagy az egyéb vizek) fertőtlenítése a helyszínen megoldható lenne. E hasznosítási formák jelentősége nemzetgazdasági szinten is számottevő, gondoljunk csak az árvizek, tűzesetek, földrengés, ipari és egyéb balesetek során bekövetkező szennyezésekre. Emellett a kisebb mennyiségben keletkező, pl. biológiailag, vagy halogéntartalmú szerves anyagokkal szennyezett vizek ártalmatlanítása is megvalósítható lenne a keletkezés helyszínén (úszómedence, jakuzzi, különféle mosókban keletkező szennyezett víz, kórházi szennyvíz stb.), beleértve elszennyeződött csővezeték-szakaszok gyors és hatékony fertőtlenítésének a lehetőségét is.

CSOMAGOLÁSRA HASZNÁLT MŰANYAGOK MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI

A csomagolóipar szempontjai alapján a leggyakrabban használt, hőre lágyuló műanyagok:

 • kristályos hőre lágyulók: LDPE, HDPE, PP, PET, PS

Míg a hőre lágyulók feldolgozása egyszerű képlékeny alakítás (fröccsöntés, extrúzió, kalanderezés, melegen /vákuummal/- formázás stb.) – addig a hőre nem lágyulók feldolgozása reaktív technológia, ahol rendszerint magában a szerszámban, a feldolgozás során alakítjuk ki, visszafordíthatatlan kémiai reakcióban a kívánt sűrűségű térhálót (Cvikovszky et al., 2007).

A hőre lágyulók kiemelését az is indokolja, hogy ez a csoport adja a szintetikus polimerek legsikeresebb, legnagyobb volumenben gyártott hányadát, a 20. század második felének forradalmian új anyagait. A manapság gyártott polimerek 85–90 %-a hőre lágyuló (Cvikovszky et al., 2007).

A leggyakoribb, hőre lágyuló műanyagfajták a következők: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS. Mindegyik műanyag fellelhető különböző színekben, emiatt sokszor igen nehéz őket megkülönböztetni. Számos műanyag termékre a gyártás során elhelyezik az úgynevezett műanyag azonosító kódot, amely segíti a megkülönböztetést, és ezáltal az újrahasznosítást. A műanyag azonosító egy nyilakból álló háromszög, alatta vagy benne a műanyag típusával vagy azonosító számával. Amennyiben nem szerepel azonosító kód a terméken, további információkért érdemes lehet felkeresni a gyártót.

A hőre keményedő műanyagok természetüknél fogva törékenyek, és kémiai szintézissel képződnek, és mint ilyenek, nem lehet őket újraolvasztani, újralakítani. Ezzel szemben, a hőre lágyuló anyagok, mint például a polietilén, a nejlon és a polipropilén, kemények és újraalakíthatók. A hőre lágyuló kompozitok ugyanolyan domináns tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos kompozitok, de a következő előnyökkel bírnak:

 • a szál térfogati frakciója adott szakaszon 0 és 65% között változhat – ez nem lehetséges a hagyományos technológiával
 • a keményebb mátrix miatt nagyobb komponens robusztusság
 • jobb környezeti tolerancia tulajdonságok
 • az anyag formájának utólagos alakítása
 • a nyersanyagok olcsóbbak és sokkal hosszabb eltarthatósági idővel rendelkeznek, mint a hagyományos kompozitok
 • a gyors gyártási sebesség lehetősége
 • környezetbarát kompozitok – újrahasznosított / oldószer visszanyerés, hulladék alapanyagok
 • a mátrix / rost kombinációk és a szál frakciók nagyobb változatossága
 • az alkalmazás által igényelt fizikai és mechanikai tulajdonságok

A megfelelő polimer kiválasztásának súlya, fontossága nyilvánvaló. A célnak megfelelő műanyag polimernek összhangban kell lennie:

 • a termék fő céljával, az alapkoncepcióval,
 • a termék funkcionális követelményeivel (mechanikai, fizikai, kémiai, termikus stb. igénybevételével),
 • árával, élettartamával, újrahasznosíthatóságával stb.

MŰANYAGOK KÉMIAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE

A polimer-környezet kölcsönhatások lehetnek reverzibilisek (lágyításhoz és duzzadáshoz vezető felszívódás) vagy irreverzibilisek (oxidáció). Ezeket fizikai (reverzibilis) vagy kémiai (irreverzibilis) kölcsönhatásoknak is nevezhetjük, bár a fizikai kölcsönhatások kémiai szempontból jelentős változást okozhatnak a másodlagos, láncközi kötések törések révén. Általában a polimerek ellenállnak a gyenge savaknak, gyenge bázisoknak és sóoldatoknak. Az erős savak oxidálhatják a polimert, ami zavarodáshoz vezet. Ezt a hatást gyakran poliolefinekben figyelhetjük meg. Az üzemanyagok, zsírok, olajok és szerves oldószerek duzzadást, lágyulást és végül oldódást okoznak. Ezeket a mechanizmusokat diffúzió szabályozza.

A legtöbb kémiai bomlás rendszer-specifikus egy adott polimerre és folyadékra vagy gázra. Valószínűtlen, hogy a polimerek és a komplex hulladékkeverékek közötti kémiai összeférhetőségi információk megtalálhatóak lennének az irodalomban; ezért a kiválasztott anyagok kompatibilitási vizsgálatot igényelnek szimulált hulladékokkal. Kevés polimer vagy műanyag kapható tiszta formában. A legtöbb antioxidánsokat, lágyítószereket, hőstabilizátorokat, feldolgozási segédanyagokat, maradék katalizátorokat és egyéb adalékanyagokat és szennyeződéseket tartalmaz (SANDIA Report, 1994).

Az anyag kémiai ellenállása a jelen lévő vegyületek mennyiségétől és típusától függ. A készítmények széles választéka sokféle variációt jelent állítólag azonos anyagok kémiai ellenállása esetében. Ha megállapítást nyer, hogy az ilyen variabilitás jelentős kémiai kompatibilitási veszélyt jelent, akkor vizsgálat szükséges. A polimereket legnagyobb mennyiségben érő anyagok (oxigén, ózon és víz) valószínűleg nem fontosak a tömítés és a bélésanyagok kiválasztásában, kivéve a kondenzációs polimerek, mint például a poliészterek, poliamidok vagy a hidrolízisre hajlamos uretán alapú anyagok. Az erős lúgok, szerves oldószerek és oxidálószerek felszívódása úgy tűnik, hogy a műanyagok fő veszélyeztetői. Az oldószer abszorpciója a hőre lágyuló láncok elválasztását eredményezi anélkül, hogy az elsődleges kötéseket megszakítaná. Csak másodlagos, láncközi erők (Van der Waals vagy sav / bázis kölcsönhatások) sérülnek. A másodlagos erők kevesebb mint egytizede olyan erős, mint az elsődleges kötések. Mivel az elsődleges kötések nem érintettek, az oldószerek és a hőre lágyuló polimerek közötti kölcsönhatás hasonló az alacsonyabb molekulatömegű szerves vegyületekével, és az oldhatósági paraméterek használhatók a kompatibilitási viselkedés jellemzéséhez. A permeabilitás kulcsfontosságú tényező az oldószer degradáló hatását illetően (Giroud, 1984).

A polimereknek nyitott szerkezete vagy szabad térfogata van, amely lehetővé teszi a kis molekulák áthaladását. A láncközi kötések átszervezése lehetővé teszi a szabad térfogat újraelosztását, azaz az oldószer-molekulák későbbi diffúzióját. A nyomásgradiensek és a szolvatációs hatások növelik az áthatolási sebességet. A nagyobb molekulák nagyobb molekuláris lyukakat igényelnek, és lassabb diffúziós sebességük van. Az elasztomerekben a diffúzió sokkal könnyebb, ha az elasztomer a nagyobb szabad térfogat miatt az üvegesedési hőmérséklet felett van. Az elasztomer tömítőanyagok szobahőmérsékleten az üvegesedési hőmérsékletük felett vannak, és diffúzió léphet fel. A permeáns és a polimer közötti kémiai reakció jelentősen megváltoztathatja a permeabilitást. Az átjárhatóság a polimer készítmény, a folyadék vagy a gáz összetétele, a hőmérséklet és a geometria függvénye. Egy adott polimer-permeáns kombináció esetében a lenti egyenlet adja meg a folyadék behatoló mennyisége és a permeabilitási együttható közötti kapcsolatot.

q = PtA(p1-p2)/l

q = permeáló folyadék mennyisége (g)

P = permeabilitási koefficiens (g/m*sec*Pa)

t = idő (sec)

A = érintett felület (m2)

p1,p2 = az anyag két oldalán lévő folyadék parciális nyomása (Pa)

l = anyagvastagság (m)

ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÁSUNK EREDMÉNYE

Az előállított ferrát hosszabb idejű tárolásához és célhelyre juttatásához, az általunk kifejleszteni kívánt, akár a műanyag alapanyagból akár a műanyag hulladékból nyert csomagolás környezetkímélőbb és kellően masszív ahhoz, hogy megfeleljen.

Oxidáló tulajdonságú vegyszerek tárolására a szakirodalom szerint a polipropilén és polietilén műanyagok a legalkalmasabbak. Nem megfelelő csomagolás esetén az alábbi változások következhetnek be a különböző műanyagtípusok szerkezetében:

 • tömegváltozás, méretváltozás,
 • szilárdság megváltozása,
 • színváltozás,
 • hajlékonyság ® ridegség megjelenése,
 • felület megváltozása.

A nagy léptékű folyamatokban a ferrát-felhasználás korlátozó tényezője nemcsak a viszonylag drága előállítás, hanem főként a nedves környezetben a magas oxidációs erő miatt kialakuló instabilitás. A kapszulázás és a kontrollált kiszabadulási technológia rendkívül hatékony módszer az oldott szennyeződések kezelésére, így hozzájárulásunkban háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmaztunk nátrium- és kálium-ferrát kapszulák készítéséhez. Az elektrokémiailag előállított ferrát stabilitását különböző típusú polimer kapszulákban (PVA, HPMC, zselatin) vizsgáltuk. A 3D nyomtatott kapszulákban különböző ferrát-koncentrációkat használtunk. A vizsgálati eredmények azonban kimutatták, hogy az alkalmazott, biológiailag lebomló csomagolóanyagok reakcióba lépnek a Na- és K-ferrát vegyületekkel, így alkalmatlanok azok csomagolására.

Tovább lépve, a Holofon Zrt. által szolgáltatott, adott anyagösszetételű, szintetikus műanyag granulátumokból próbatesteket állítottunk elő, ezt követően pedig a próbatesteket a kísérleti ferráttal kezeltük, majd elvégeztük az anyagtudományi vizsgálatokat. Az ASTM D543 – 95 szabványos vizsgálati módszerei a műanyagok vegyi reagensekkel szembeni ellenállóképességének értékelésére szolgálnak. A különböző kémiai reagensekkel szembeni ellenállás meghatározása a dimenzióváltozás, megjelenés és szilárdsági tulajdonságok alapján, meghatározott ideig tartó expozíció után történik. A vizsgálati módszer szerint a különböző típusú műanyag mintadarabokat lúgos kémhatású ferrát koncentrátumba merítettük, illetve kentünk el diónyi mennyiségben a minták felületén.

A vizsgált, 8 műanyag típus közül a PP-H, azaz a polipropilén homopolimer bizonyult megfelelő választásnak. A PP-H olyan anyag, amely kiválóan ellenáll a mechanikai és termikus stressznek, ugyanis a polipropilén termékek kiválóan viselkednek kémiailag agresszív közegeknek kitéve. A propilénből készült termékek legfőbb előnyei a szilárdság, és a megbízhatóság.

ANYAGTUDOMÁNYI VIZSGÁLATAINK EREDMÉNYE

A mintadarabok tesztelésének célja a levegőtől való elzárás biztosítása, a csomagolóanyag semlegességének megtartása. A megtervezett specifikációk alapján adott alapanyagösszetételből legyártott mintadarabok tesztelését végeztük. Adott anyagösszetételű granulátumokból próbatesteket állítottunk elő, ezt követően pedig a próbatesteket a kísérleti ferráttal kezeltük, majd elvégeztük az anyagtudományi vizsgálatokat. Az ASTM D543 – 95 szabványos vizsgálati módszerei a műanyagok vegyi reagensekkel szembeni ellenállóképességének értékelésére szolgálnak.

A különböző kémiai reagensekkel szembeni ellenállás meghatározása a dimenzióváltozás, megjelenés és szilárdsági tulajdonságok alapján, meghatározott ideig tartó expozíció után történt. Teszteltük az anyagminták keménységét, szakítószilárdságát, környezetszimulációval mesterségesen öregítettük az anyagmintákat annak érdekében, hogy UV- és napfényállóságot, korrózióvizsgálatot végezzünk, valamint vizsgáljuk, hogy drasztikus hőmérsékletváltozások hatására az anyagminták hogyan reagálnak. A mintadarabok vizsgálatáról tesztjegyzőkönyvet készítettünk.

A PP-H-val szemben, szabvány szerint vizsgált, hőre lágyuló műanyagok jelentős tömeg-, vastagság, szélesség, és hosszúságbeli változást szenvedtek el. Emellett nem őrizték meg kellő mértékben mechanikai szilárdságukat, illetve légtömörségüket, így ezek alkalmatlannak bizonyultak a ferrát (VI) tárolására és adagolására fejlesztendő berendezés alapanyagaként.

 

SZÉLES GAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÚ EXTRUDÁLT TERMÉK PROTOTÍPUS KIALAKÍTÁSA HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KÉSZÜLT RECEPTÚRÁK MEGALKOTÁSÁVAL ÉS KÍSÉRLETI GYÁRTÓSOR ALKALMAZÁSÁVAL

Projekt azonosító száma: KFI_16-1-2017-0255

 

HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt.
Szerződött támogatás összege: 127.950.000 Ft
Támogatás mértéke: 52%
Projekt befejezési dátuma: 2019.08.31.
Vállalatunk a Holofon Zrt, mint a műanyag újrahasznosításban hazai egyik piacvezető vállalkozás jelentős tapasztalattal rendelkezik az újrahasznosítás területén, ezért elképzelésünk szerint a „Széles gazdasági felhasználású extrudált termék prototípus kialakítása hulladék újrahasznosítással készült receptúrák megalkotásával és kísérleti gyártósor alkalmazásával” c. projektben létrejövő termék prototípusának előállításához újrahasznosított hulladékot tervezünk felhasználni. Az innovatív hulladék felhasználási elképzelésünkkel a hazai feldolgozóiparban teljesen új feldolgozási terület előtt nyitnánk meg a kaput.

A projekt során, a kereskedelmi forgalomban kapható WPC /fa, műanyag kompozit/ termékek alapanyagának, töltőanyagának és feldolgozási technológiájának újragondolása történik annak érdekében, hogy a termék olcsóbb – ezáltal szélesebb körben felhasználható a hagyományos anyagból készült termékek kiváltására alkalmas legyen.

A projekt elsődleges céljának eléréséhez, a műanyagipar anyagfelhasználást – alapanyag, töltőanyag, energia, káros anyag kibocsátás- ökológiai szempontból is jelentősen javítjuk. Emellett, a termék prototípus kialakításával, számottevően csökken a fosszilis anyagfelhasználás a gazdaság más területein is.

A kialakuló ipari kutatási és kísérleti fejlesztési eredmények általános társadalmi hasznosíthatósága is fontos szempont. Mindez elősegíti a környezettudatos ipari gondolkodásmód elterjedését, mind Magyarországon, mind a nemzetközi szinten is. A gyártási eljárásban létrehozott innovációval az előállítási folyamat ideje jelentősen lecsökken, ezzel egyszerűsödik, csökken a karbantartási kiesés, és jelentős energia megtakarítást is eredményez.

A projekt összege nettó 245.900.000 Ft forint, ebből vissza nem térítendő támogatás nettó 127.950.000 Ft forint. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása c. pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a vissza nem térítendő támogatást a Magyar Állam nyújtja. Ez a pénzügyi keret jelentősen hozzájárulhat, hogy a jelen kutatási eredmények alapján létrejövő technológia, mint know-how, ill. a prototípus is külön-külön innovációs értéket képviseljen.

HUBFORM TERMÉKEK KÜLPIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Projekt azonosító száma: GINOP-1.3.1-15-2015-00316

 • HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 19 950 400 Ft
 • Támogatás mértéke: 50%
 • Projekt befejezési dátuma: 2018.01.09.

PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt indítását követően elkészül a vásárhoz, árubemutatóhoz kapcsolódó tanácsadás, piackutatás és kampányterv, elindul a Google AdWords kampány több nyelven. Kialakításra kerül a www.hubform-products.com honlap német, és angol nyelven., a közeljövőben tervezik még a horvát vagy cseh nyelvet is.

Elvégzésre kerül továbbá az innovációs tanácsadás, újdonságkutatás és technológiai benchmarking, illetve elkészülnek a honlaphoz, marketineszközökhöz és termék logóhoz kapcsolódó grafikai tervek.

A projekt keretében 2017. április 4-7. között cégünk részt vesz az EMAT horvátországi nemzetközi vásáron, továbbá a 2017. október 9-13. között megrendezésre kerülő Envitech csehországi nemzetközi vásáron kíván megjelenni, ahol bemutatásra kerülnek a Hubform termékek és felhasználási lehetőségei

2017. augusztus 14-15. között árubemutatót szervezünk az németországi Erdingben, ahol sajtótájékoztatót is tartunk.s és készségek megszerzését, amely által a cégen belül, ill. a munkaerőpiacon is sikeresebbé válnak.

 

 

A HOLOFON ZRT. TINNYEI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE

Projekt azonosító száma: PM_KKV_2016/187

 

 • Megvalósítás helye: 2086 Tinnye, Perbáli út 2.
 • Projekt összköltségvetése: 59 660 000 Ft
 • Szerződött támogatás összege: 32 813 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 55%
 • Megvalósítási időszak: 2017.07.03 – 2018.06.30.
 • Projekt befejezési dátuma: 2018.07.02.

PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt célja a HOLOFON Zrt, tinnyei telephelyének fejlesztése volt, mely egyrészt kiterjedt a telephely térburkolatának felújítására, mivel az előírt technológia megköveteli a belső szállítási utak jó, egyenes, sík minőségét. A fejlesztés során a meglévő beton útalap felhasználásával új egységes aszfaltburkolat építésére került sor, mely megfelel az előírásoknak, továbbá nagymértékben hozzájárul a telephely gazdaságos és biztonságos kiszolgálásához.

A fejlesztés következő szakaszában az I. sz. csarnok fedélszerkezetének felújítása történt meg, mely sem egészségügyi, sem munkavédelmi szempontból nem volt megfelelő, ezért a csarnok tetőszerkezetének teljes elbontását követően új hőszigetelt fém tetőpanel beépítését eszközöltük, mellyel több új funkcióval tudtuk bővíteni a csarnok kihasználtságát.

A II. sz. csarnok homlokzati felújítása szintén a fejlesztés részét képezte. Az épület zárhatóságával, korszerű technológiák, gépek telepíthetők, a dolgozók munkakörülményei nagymértékben javulnak, mely hosszú távon a termelékenység növelését eredményezi. A meglévő sérült állapotú trapéz lemez burkolat elbontását követően új monolit vasbeton lábazati fal készült és az elbontott homlokzat helyén új homlokzati fal épült acélfegyverzetű hőszigetelt falpanel rendszerből a szükséges kiegészítőkkel a meglévő kapuk nyílásméreteinek kialakításával, szegésekkel.

A projekt utolsó szakaszában a hídmérleg alépítménye szerkezeti monolit vasbetonból elkészült az üzemeltetéshez szükséges elektromos kiszolgáló rendszerrel együtt, mely után megtörténhetett a hídmérleg telepítése.

Galériák:
Felújítás előtt
Aszfaltburkolat
Épület oldalfal
Tetőszerkezet
Hídmérleg
Zárórendezvény

 

HUREPRO TERMÉKEK KÜLPIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Projekt azonosító száma: VEKOP-1.3.1-16-2017-00118

 • HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 9 992 680 Ft
 • Támogatás mértéke: 50%
 • Projekt befejezési dátuma: 2018.08.31.

PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt indítását követően elkészül a vásárhoz, árubemutatóhoz kapcsolódó tanácsadás, piackutatás és kampányterv, elindul a Google AdWords kampány több nyelven. Kialakításra kerül a www.hurepro.com honlap szerb, szlovák és angol nyelven. Elvégzésre kerül továbbá az innovációs tanácsadás, újdonságkutatás és technológiai benchmarking, illetve elkészülnek a honlaphoz, marketineszközökhöz és termék logóhoz kapcsolódó grafikai tervek.

A projekt keretében 2018.01.31-02.03. között cégünk részt vesz a Samuplast olaszországi nemzetközi vásáron, ahol bemutatásra kerülnek a HUREPRO termékek és felhasználási lehetőségei.

2017.11.16-17. között árubemutatót szervezünk a szerbiai Belgrádban, ahol sajtótájékoztatót is tartunk.

 

3 M-ET (MOSÁSI MŰVELET MARADVÁNY) TARTALMAZÓ POLIOLEFIN-HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA ÉS A FELDOLGOZÓ BERENDEZÉS MEGÉPÍTÉSE

Projekt azonosító száma: GOP-1.1.1-11-2012-0361

A 3M K+F PROJEKT CÉLJA:

Magyarországon a szelektív gyűjtés elterjedésével és a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kiépülésével a közeljövőben jelentősen megnövekszik a mosó-, mosogatószeres illetve öblítős flakonhulladékok mennyisége. Az ilyen típusú hulladékok eddig főként hulladéklerakóba kerültek, ahol a hosszú lebomlási idejük miatt évszázadokra szennyezték a környezetet. A visszagyűjtési rendszernek azonban csak akkor van értelme, ha a begyűjtött hulladékok hasznosíthatóak, ismét termék készíthető belőlük. A háztartásokból kikerülő flakonok tisztasága nem megfelelő, ezért szükséges kívül-belül megtisztítani a felületüket. A flakonok őrleményként való mosása a leghatékonyabb eljárás a szennyeződések eltávolítására. Magyarországon ezt a hulladékfrakciót általában hulladéklerakókban helyezték el, vagy energetikai hasznosítás céljából hulladékégetőműbe vitték, így visszanyerve magas energiatartalmának egy részét.

A Holofon Zrt. profilja a műanyag hulladékok hasznosítása, másodnyersanyag előállítása. A vállalatunk megalakulása óta elkötelezett a környezetvédelem iránt, így a folyamatos technológiai fejlesztéseket is ennek szellemében valósítjuk meg.

A szelektív rendszerbe bekerülő flakon hulladékok jellemzője, hogy válogatás után nagyrészt polietilén és polipropilén (poliolefin) tartalmúak, amelyek őrleményként együttesen is feldolgozhatóak. A poliolefinek sűrűsége kisebb a víznél, ezért a víz felszínén lebegnek. A megfelelő mosási technológiával így egyszerre két művelet is végrehajtható: a hulladékok tisztítása illetve a poliolefinek szétválasztása egyéb más polimerektől.

A 3M K+F projekt célja egyrészt, hogy a szelektív gyűjtésből beérkező vegyes flakon hulladékot darálás után egy lépésben mossuk, illetve szétválasszuk a számunkra hasznos poliolefineket az egyéb polimerektől. A poliolefinektől különböző frakciók hulladéklerakóba vagy égetőbe kerülnének, de a saját fejlesztésű technológiánkkal új, eddig a piacon ismeretlen termékek előállítására használhatók fel, ezzel minimálisra csökkentve a technológiából kikerülő hulladék mennyiségét.

A 3M K+F projekt másik fontos célja, hogy a mosási és szeparálási technológiában felhasznált víz mennyiségét minimálisra csökkentsük a felszíni és felszín alatti vizek védelmében. A mosási folyamat végén olyan tisztítási módszert alkalmazunk, amely lehetővé teszi a felhasznált mosóvíz minél hosszabb idejű forgatását a rendszerben, így csak az elpárolgott víz mennyiségét kell pótolnunk. A tisztítási folyamatból kikerülő, döntően papírtartalmú „lepény” melléktermékként energetikai hasznosításra kerül.

A K+F feladat végrehajtásával olyan technológiai- és termékfejlesztést valósítunk meg, amelynek eredményeképpen a beérkező hulladék szinte teljes mennyiségéből új piacképes termék gyártása valósul meg, illetve a tisztításhoz felhasznált mosóvizet megfelelő tisztítás után visszaforgatjuk a rendszerbe. Az előállított termékeket (HUBFORM termékcsalád) és az alkalmazott technológia egy részét újdonságtartalma miatt szabadalmaztatni kívánjuk.

A teljes K+F eredményének eléréséhez rész K+F tevékenységek tartoznak.

1. A MOSÓVÍZ KEZELÉSE ÉS ÚJRA HASZNÁLATA

 • a mosóvíz összetételének meghatározása (saját munkavállalók, kutatóintézet)
  • folyamatos figyelemmel kísérés és mérés (saját munkavállalók, kutatóintézet)
 • a mosóvíz lebegőanyag tartalmának kinyerése
  • flokkulálási módszer kidolgozása (flokkuláló anyagok, hatásfokuk vizsgálata a rendszerben – kutatóintézet)
  • KSZP tervezése, megépítése (kutatóintézet, saját munkavállalók)
  • ASZM gép tervezése, megépítése (saját munkavállalók)
  • SZL vizsgálata, melléktermékké nyilvánítása (kutatóintézet)
 • a mosóvíz egyéb összetevőinek kinyerése, semlegesítése
  • a mosóvíz összetételének meghatározásából (kutatóintézet)
 • a megfelelő minőségű mosóvíz visszavezetése a technológiába (saját munkavállalók)

A K+F tartalom megvalósuláskor: szabadalmi technológia

2. A PO-NÁL NAGYOBB SŰRŰSÉGŰ ANYAGOK KEZELÉSE /AK/

 • Az összetevők meghatározása
  • összetevők, víztartalom (saját munkavállalók, kutatóintézet)
 • Feldolgozási eljárás kidolgozása és a szükséges gépek megépítése
  • Feldolgozási eljárás kidolgozása (saját munkavállaló)
  • VTP gép tervezése, megépítése (saját munkavállalók, alvállalkozók)
  • FKZ gép tervezése, megépítése, szabadalmaztatása (saját munkavállalók, alvállalkozók)
  • TASZ gép tervezése, megépítése (saját munkavállalók, alvállalkozók)
  • HUPRESS gép tervezése, megépítése, szabadalmaztatása (saját munkavállalók, alvállalkozók)
  • HUBFORM termékek tervezése, szabadalmaztatása (saját munkavállalók, alvállalkozók)
 • Hordozóanyagok vizsgálata (saját munkavállalók, kutatóintézet)
 • Adagolható receptúra kialakítása
  • utódarálás, esetleg szétválasztás (saját munkavállalók)

A K+F tartalom megvalósuláskor: eddig hasznosításra alkalmatlan alapanyagból, töltőanyaggal keverve termék készül

3. VÍZEN LEBEGŐ POLIOLEFIN KEZELÉSE /VLPO/

 • Feldolgozási eljárás kidolgozása és a szükséges berendezések megépítése
  • Receptúra kialakítása (saját munkavállalók, kutatóintézet)
  • KH9 gép tervezése, megépítése (saját munkavállalók, alvállalkozók)
  • Granulálás

A K+F tartalom megvalósuláskor: az anyagból regranulátum készül.

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

 

PROJEKT A HOLOFON’95 ZRT. MUNKATÁRSAINAK KÉPZÉSÉRE

Projekt azonosító száma: HEFOP-3.4.1/05/1.-2006-05-0029/2.0
Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt

A projekt keretén belül a Holofon Zrt. 9 alkalmazottja számár 6-féle képzést biztosít az ismereteik széleskörű bővítése és a naprakész munkavégzés érdekében. A képzések között található a könnyűgépkezelői, angol nyelvi illetve számítástechnikai oktatás, amelyek keretein belül több modul ismeretanyagai kerülnek átadásra, úgy, mint áruforgalmi, készleti, főkönyvi és pénzügyi. A két utóbbi modul szerződésmódosítás keretén belül fog bekerülni a projektbe. A Holofon Zrt. munkatársai számára az oktatás és szakképzés elengedhetetlen fontosságú a cég versenyképességének fenntartásában. Munkavállalóink a képzéseknek köszönhetően hatékonyabban és szakszerűbben láthatják el feladataikat. A képzéseket követően szaktudásuk biztosabbá válik, a munkavégzéshez való viszonyuk jelentősen javul. A vállalat szempontjából ugyanakkor a képzettebb dolgozó garanciát jelent a szakszerűbb munkavégzésre, a hibalehetőségek és az azokból fakadó esetleges károk csökkentésére. A munkavállalók számára a képzések biztosítják a versenyképes tudás és készségek megszerzését, amely által a cégen belül, ill. a munkaerőpiacon is sikeresebbé válnak.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 • Holofon Zrt.
 • 2086 Tinnye, Perbáli út 2.
 • Tel.: +3626/335-555
 • Fax: 06-26/335-004
 • info@holofon.hu
KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
 • ESZA Kht.
 • 1134 Budapest, Váci út 45.
 • Tel.: 06-1/298-0500
 • Fax.: 06-1/273-2580

 

 

HULLADÉK = ÉRTÉK!

Projekt azonosító száma: KMOP-1.2.1/B-2007-0103
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt keretében 4 tevékenységet végzünk: gép és informatikai eszköz beszerzés, képzés és piacra jutás.

Eszközbeszerzés: univerzális előaprító gépet vásároltunk a műanyag hulladékok újrafeldolgozásának elősegítésére (a műanyag hulladékokat aprítja, hogy tovább lehessen feldolgozni azokat). Cégünknél az előaprító gép nélkül a kibocsátást már nem tudjuk növelni. A termelés és az árbevétel növekszik, hozzájárul a fenntarthatóság és a projekt hosszú távú céljaihoz így a vállalkozás fejlődését is elősegíti.

Informatikai fejlesztés: 5 notebookot szoftverekkel együtt szereztünk be az árbevétel növelése érdekében. Ezek szükségesek a termékek értékesítésénél és a szemléletesebb prezentációk készítésénél, amiket a vevőink számára is elérhetővé teszünk. Ennek köszönhetően növekszik az árbevétel és új vevőkkel léphetünk kapcsolatba, ami a cég hosszú távú fennállásához elengedhetetlen fontosságú.

Piacra jutás: 2007. 11. 6-9. között megrendezésre került az ÖKOTECH kiállítás, amelyen megjelentünk. A kiállításon a részvétellel újabb vevőkhöz juttattuk el a termékeket; bevétel növekszik, a fenntarthatósághoz hozzájárul.

Képzés: 2-2 fő részére hatékony menedzsment gyakorlott vezetőknek (5 napos), munkahelyi konfliktus és stressz kezelés (3 napos) és tárgyalási technikák alkalmazása a vezetésben (4 napos) tréninget tartottunk. Mindezek mellett folyamatos nyelvi képzésben részesítjük munkatársainkat, így a külföldi partnerekkel való kapcsolatfelvétel egyre inkább zökkenőmentes.

Az eszközök környezetkímélő BAT technológiájúak. Az előaprítógép az MSZ és a vele egyenértékű szabványoknak: környezet-, munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelel. Az informatikai eszközök rendelkeznek TCO’03 monitor és APM csökkentett energiafelhasználási előírásokkal. A kiállításokon való részvételnél és a képzéseknél a pénzért értéket elvet tartjuk be. Minden fent említett előírás és szabvány esetében az eszközök átvételekor igazolást kérünk a szállítótól.

Az UNI-CUT 105 univerzális előaprítógép rendszere automatikus zavaróanyag felismeréssel rendelkezik, a fémrészeknél automatikusan megáll. A polygonból kialakított rotortengelyek és speciális késformák gondoskodnak az optimális erőközvetítésről, ami magas metszési teljesítést ad. A gép rotorja erőteljes, és tartós: 70 000 üzemi órát bír. A robosztus, magas élettartalmú és zajszegény vágókések egymás felé forduló ollótengelyekkel rendelkeznek. Az anyagokat automatikusan beszippantja. Gazdaságos és energiatakarékos, elektromosan vezérelt visszaszállás, automatikus visszaadás a gép túlterheltsége esetén. A gép beszerzése kettő új munkahelyet teremt és 3 munkahely megőrzéséhez hozzájárul.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 • Holofon Zrt.
 • 2086 Tinnye, Perbáli út 2.
 • Tel.: +3626/335-555
 • Fax: 06-26/335-004
 • info@holofon.hu
KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
 • MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
 • Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684.
 • Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
 • Tel.: 06-40-200-617
 • www.magzrt.hu

 

 

HOLOFON ZRT. MŰANYAG HULLADÉK KEZELŐ ÉS FELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉS

Projekt azonosító száma: HEKF/908/2018-ITM-SZERZ
A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg

 • HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 37.656.360 Ft
 • Támogatás mértéke: 60%
 • Projekt befejezési dátuma: 2019.03.31.

A projekt keretein belül beszerzett eszköz:

 • AS-FLOT 10 ipari szennyvíz előkezelő és tisztító berendezés

PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt célja a vízforgató berendezés hatékonyságának növelése, szárazanyag tartalom növelése a technológiába visszavezetett mosóvíz lebegőanyag tartalmának csökkentése.

 

HOLOFON ZRT. MŰANYAG HULLADÉK FELDOLGOZÓ KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE

Projekt azonosító száma: HEKF/14687/2019-ITM

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg

 • HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt.
 • Szerződött támogatás összege: 39.060.000 Ft
 • Támogatás mértéke: 60%
 • Projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.

A projekt keretein belül beszerzett eszközök:

 • 6SXG-756 válogató
 • GE 500/500 daráló
 • ZPS 1500 / EBS 1600 daráló

PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt célja a Holofon Zrt. termelési kapacitás növelése és az elkészült regranulátum minőségének emelése.